Paraules que surten als exercicis escrits (g)

Paraules que surten als exercicis escrits (g):

botiga, cangur, caragol, carregat, ding-dang, formiga -es, fregall,  gall, gallina, galta, gamba, garrot, Gaspar, gavina, gol, goma, goma d’esborrar, gorra, guants, guàrdia, iogurt, llagost, Margalida, regadora, riiing!, tobogan, tortuga

àguila, amigues, figuera, figuera de moro, figues de moro, formigues, guerra, Guida, Guillem, guineu, guitarra, llargues, reguen, tortugues

aglà, globus, glu-glu, (un) regle, triangle, ungla

agrada, bolígraf, granot, gris, grogues, grua, llàgrima, negre, tigre -s

 

Altres paraules amb les lletres anteriors +g que es poden treballar:

agafar, agost, aguantar, agulla -es, Agustí, amiga, aigua, carregar, fang, figa, fregar, gafa, galeta, garrova, garrover, gas, gat (Eivissa), gord (Eivissa), gotes, guanyar, guardar, gust, llarg -a, llengua, lletuga, navegar, nigul, ningú, pagar, palangana, paracaigudes, paraigua, pastanaga, piga, regar, sang, segon, tomàtiga, vagó, vegada

botiguer, bragues, fogueró, formiguer, Guida, plurals de les paraules acabades en ga: amigues, botigues, figues, pastanagues, pigues…; indicatius: carreguen, freguen, reguen…; subjuntius: carregui, regui, vengui…

arreglar, glop, Glòria, iglú, rectangle, triangle

agre, alegria, fotografia, gra, gran, granera, granota (Menorca i Eivissa), grapa, grapadora, grapat -ada, gras, grifó, grill, grip, groc -ga, grunyir, grup, magre, magrana, vinagre


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos