Quins són?

El material escrit consta de tres llibres per als infants:

  • Volum 1. Comprèn les lletres: p, s, n, t, m, l, d
  • Volum 2. Comprèn les lletres: c, q, r, b, ll, v, ny
  • Volum 3. Comprèn les lletres: f, g, ç (ce, ci, ss), z , j (ge, gi), x i exercicis finals

També consta d’aquesta guia didàctica, d’una aplicació interactiva i de vint llibres de lectura.

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos