Crèdits

Redacció de continguts:
Elisabet Abeyà Lafontana
Maria Fortuny Salas
Assumpta Mascaró Hernando

 

Il·lustració:
Andreu Terrades Moragues

 

Aplicació interactiva:
Pere Cortada Obrador

 

Intèrpret (flauta):
Pere Cortès Fernández

 

Disseny pàgina web:
Mutus

 

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos