Contes per a llegir tots sols

 

1

Llibre primer (p,s)

2

Llibre segon (n)

3

 

Llibre tercer (t)

4

Llibre quart (m)

5

Llibre cinquè (l)

6

Llibre sisè (d)

7

Llibre setè (c)

8

Llibre vuitè (q)

9

Llibre novè (r)

10

Llibre desè (b)

11

 

En preparació

 

Llibre onzè (ll)

12

 

En preparació

 

Llibre dotzè (v)

13

 

En preparació

 

Llibre tretzè (ny)

14

 

En preparació

 

Llibre catorzè (f)

15

 

En preparació

 

Llibre quinzè (g)

16

En preparació Llibre setzè (ç, ce-ci, ss)

17

 

En preparació

 

Llibre dessetè (z i s sonora)

18

 

En preparació

 

Llibre devuitè (j)

19

 

En preparació

 

Llibre denovè (x)

20

 

En preparació

 

Llibre vintè (totes les lletres)

 

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos