La biblioteca d’aula

La biblioteca d’aula

És un dels racons més importants de la classe i hem d’aconseguir que sigui un lloc atractiu i confortable,  ben organitzat i endreçat, amb un fons de llibres variats i adequats als infants. La biblioteca d’aula hauria d’estar estretament relacionada amb la biblioteca escolar, si n’hi ha una a l’escola.

L’espai

Hi podem posar una estora, una tauleta i cadires, uns coixins, unes prestatgeries  baixetes, que permetin exposar els llibres per les cobertes , i no hem oblidar qualque element que li doni un toc “màgic” , com per exemple un titella o peluix relacionat amb el nom del grup o amb algun conte,  unes cortinetes de tul que delimitin l’espai , una maleta o baül que de tant en tant ens aporti una sorpresa, etc. Tampoc hi pot faltar una capsa amb el rètol “Hospital de llibres” on posar els llibres que s’han espenyat i que esperen ser adobats.

Organització i funcionament

Si és possible, els llibres haurien d’estar organitzats en dues zones, la d’imaginació i la de coneixements, amb  dues prestatgeries diferents. A la primera  hi exposaríem  els contes, els llibres de poemes, els còmics,  i a l’altra, els llibres sobre el món real, revistes i altres tipus de textos. També hauríem de reservar un lloc especial per a la revista de l’escola, els llibres fets pels mateixos infants,  els llibres especials (amb pop-ups, sonors…) i per a les novetats . I tot hauria d’estar senyalitzat amb rètols adients.

A més, és molt important consensuar amb els infants unes normes de la biblioteca d’aula senzilles, que hauríen d’estar  escrites i il·lustrades, ben visibles. Aquestes normes instarien els infants a repectar els llibres i altres materials, i els ajudarien a ordenar-los. Convé que els infants mateixos s’ocupin de fer-ho i que el mestre tengui cura d’arreglar els que s’espenyen. Per a aprendre a arreglar llibres pot ser útil el PDF del  Taller d’Hospital de llibres  que trobareu a http://en.calameo.com/read/0011583341e3d7ba285b1

Dins l’horari escolar hauríem de reservar un temps setmanal per a la biblioteca, que ens garantiria contar contes, la presentació de llibres, comentar-ne,  fer una estona de lectura autònoma i fer préstecs de llibres per a dur a casa.  Però això depèn també de l’edat dels infants, de si la classe funciona bàsicament  per racons de treball, de si hi ha establerta una hora del conte… Sigui com sigui, però,  el racó de la biblioteca hauria de ser ben viu cada dia.

El fons

Els llibres han de ser variats de format i de contingut. Pensau que hi ha llibres gegants i minúsculs, amb fotografies i amb diferents tècniques d’il·lustració, amb tipus de lletres diferents, llibres d’històries i de coneixements…

Els llibres per a primers lectors han de ser bonics i senzills, amb un text breu, ben escrit, i comprensibles per als més menuts  tant pel que fa a l’estructura com als continguts.

Pensam que és convenient  anar omplint les prestatgeries a poc a poc, amb els llibres dels contes que anam contant, amb els que presentam,  amb els que estan relacionats amb un projecte que es treballa, amb les revistes que ens arriben mensualment.. . I s’han d’anar retirant els primers per a fer lloc a les novetats.

Actualment hi ha moltes col·leccions de llibres amb textos breus en català. Correspon al mestre fer la seva pròpia selecció, segons les possibilitats materials i segons els seus gustos i els dels seus alumnes. Convé que el mestre estigui informat de l’oferta editorial del llibre infantil i que estigui atent a les publicacions especialitzades.

El préstec  a casa

Dur llibres  en préstec  a casa és molt positiu perquè permet als infants ampliar l’experiència i el plaer de la lectura: escoltar un conte llegit en veu alta abans d’anar a dormir, imitar la lectura autònoma o llegir realment si els llibres són adequats al seu nivell. És convenient tenir els llibres folrats i és necessari  dur un control dels préstecs, que es pot fer a un quadern de préstec o bé a un mural. Depenent de l’edat de l’infant,  apuntar els préstecs pot ser responsabilitat dels mateixos infants, els encarregats de biblioteca.

Si a l’escola hi ha una biblioteca escolar, les biblioteques d’aula poden nodrir-se d’un fons més abundant i variat i els llibres ja vendran folrats i identificats.

 

Webs de referència

Per a més informació podeu consultar una selecció de webs sobre biblioteques escolars i lectura aquí .

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos