Paraules

VOCALS

ai, ou, oi, ei, uè, au!

CONSONANTS
P
 • Paraules que surten als exercicis escrits

pa, pi, pipa, pipí, pepa, Pau, peu, piu, pou, Pep, pua, pop

 • Altres paraules amb vocals +p que es poden treballar

papà, paó, popa, uep

S
 • Paraules que surten als exercicis escrits

es, ós, ou, ous, pepes, peus, pipes, pops, pues, sa, ses, seu, sí, sis, sopa, sua

 • Altres paraules amb vocals + p + s que es poden treballar

és, ós, pas, pes, pis, pus, suau

N
 • Paraules que surten als exercicis escrits

Aina, ansa, en, na, nap, nas, neu, Neus, nin, nina, niu, no, nous, on, ona, ones, ós, pana, pans, pansa, piano, pins, pua, seuen, sopen, són, un, una

 • Altres paraules amb vocals +p+s+n que es poden treballar

nan, ni, nou, nuu, onso, pena, pensa, pin, son

T
 • Paraules que surten als exercicis escrits

antena, Antònia, ets, nanet, panet, patata, pati, patinen, patinet, petit, pinta, pont, pot, pota, set, tap, té, tenen, tens, tia, tinta, Toni, tots, tu

 • Altres paraules amb vocals +p+s+n que es poden treballar

autopista, estiu, nata, net, neta, nit, pasta, pastís, patins, pet, petita, pista, pit, potet, punta, puput, tan, tapet, te, té, tenia, teu, teua, tió, tip, tos

M
 • Paraules que surten als exercicis escrits

mà, mans, mapa, mata, Mateu, matí, menta, més, meu, miau, minut, moneia, moniato, moto, motos, muuu, nom, noms, pom-pom, poma, pomes, Tomàs

 • Altres paraules amb vocals +p+s+n+t que es poden treballar

imant, mai, mamà, manta, menut, mona (Eivissa), mos (Menorca i Eivissa), mou, mut, nom és, pam, somia, suma, tempesta (t), toma, Tomeu

L
 • Paraules que surten als exercicis escrits

ala, alta, Amàlia, animals, estel, lila, mal, malalt, maleta, mel, meló, molí, molt, mula, oli, pala, pèl, pila, pilota, poal, poals, sal, sol, taula, teula, túnel

plat, planta, plata, ploma, plomes, plou

 • Altres paraules amb les lletres anteriors +l que es poden treballar

al·lot/a, alt, animal, Emili, Emília, Lali, la una, les dues, les nou, les set, les sis, lupa, malalta, matalàs, mil, molinet, mul, Napoleó, neula, pal, palm (Eivissa), Palma, Paula, pela, pelat, pilot, polp  (Eivissa), salat, sola, tel

pla, plastilina, plàtan, ple, plim

D
 • Paraules que surten als exercicis escrits

adéu, damunt, Daniel, dau, daus, de, dentista, des, deu, dia, didal, dimoni, dina, dit, diu, dòmino,, dona, dos, dues, du, indi, índia, indis, moneda/es, Nadal, sandàlia, tenda, teulada

 • Altres paraules amb les lletres anteriors +d que es poden treballar

dalt, demà, demana, dent/s, despistat/ada, dinen, dolent/a, ensaïmada, idea, idò, mentida, modista, panada, pomada, soldat

H
 • Paraules amb les lletres treballades fins ara +h

ehem!, ha, hi, hi ha, ho, hola!, home, hospital, hotel,  humit, oh!, tothom

C
 • Paraules que surten als exercicis escrits

amic, antic, ca, cadena ,cama, cames, camí, camina, caminen, camió, camp, campana, cap, capa, capità, capsa, Catalina, coa, coca, col/s, cola, colom, conte, cococ, copes, cuc, cuina, escala, escola, escolten, mec!, mosca, sac, taca, tic-tac, toca, to-toc

clau-s, clic, Climent, clínica, clip-s, clip-clop, closca, clots

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + c que es poden treballar

antic, cacauet, cada, caic, calent-a, caliu, camia, can, cas, català, cau, coco, coet, colom, colònia, cop (colp a Eivissa), còpia, Cosme, costa, cotó, cou, cul, dic, disc, discos, duc, escolta, mac, mecànic, mica, moc, moca, oca, pel·lícula, pic, pica, plàstic, poc, puc, sec/a, s’escapa, suc, tan…com, tanca

aclucar, Clementina, esclops, ulls clucs

Q
 • Paraules que surten als exercicis escrits

aquí, coques, cuquet, equip, esquena, esquien, esquimal, màquina, maquineta, Miquel, Miquela, miques, mosques, mosquit, oques, paquet, pesquen, piquen, poques, quan, quants -es, que, què?, qui?, Quica, quilo -s, quin -a, saquet, tanquen, toquen

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + q que es poden treballar

aquest/a, caqui, esquitar, moquen, piquen, poques, quan, quant, Quim, quin, quiosc, taquen

R
 • Paraules que surten als exercicis escrits

Enric, Raquel, ram, Ramon, ràpid -a, raqueta, rata, ratolí, rei -na, rem, rentar, res, resta, ric -a, riure, roca, roda, romput -uda, rotlo,  Rut,

arròs, carro, corren, macarrons, serra, terra, terrat, torre, torró

arena, cadira, cara, caramel·lo, careta, Clara, diari, madura, mare, Maria, paperera, pare, paret, pera, Pere, pintura, plora, tiren, turista

arc, carpeta, carta, cartera, corda, Marta, perquè, persona, porc, port, porta, sorda, surt, entra, estret, nostra, quatre, tren, tres, trist/a, trompa, trompeta/es, tronc, truites

cranc, cresta, creu, cromo, croquetes, escriu, sucre, sucrera

Andreu, dret, quadrat, pren, prima

pruna, adormir, colors, cuiner, la mar, mocador, or, paner, pintor, porter, roncar, tractor

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + r que es poden treballar

racó, ràdio, renou, res, ric, ros, rot, ruc

corral, correu, esquerra, morral, morro, torrent

aeroport, carretera, caure, coure, duro, encara, escuradents, esquirol, manera, Marina, mira, moure, número, Núria, pantera, paraula, paret, pirata, puré, rentadora, suro, tauró

arc de sant Martí, armari, Carme, carn, dimarts, helicòpter, hort, Martí, Menorca, parc, pardal (Eivissa i Menorca), quadern, serp, sord, sort, tard

astronauta, instruments, monstre, trampa, treure, tros

compra, prest (prompte a Eivissa), preu, prou

crac, crema, cric, cric-cric, cromos, crosta, cru/a, dimecres

drac, padrí, pedra, quadrat, quadre, síndria

ahir, carrer, cor, despertador, olor, ordinador, paper, parlar, partir, pastor, patinar, plorar, primer, pudor, remor (Eivissa), saler, sopar

B
 • Paraules que surten als exercicis escrits

amb, balena, banc -s, bandera, barba, barca, barrera, barres, barba, bastó, bata, berenar, Bernat, beu -en, boca, bomber -s, bosc, bota/es, botó, botons, bou, disbarats, sabata -es, sabater, sabó, troben

abric, blanc/a, blau, branca, broma, bruta, cabra, obert, poble, pobre, sobre, timbre

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + b que es poden treballar

arribar, autobús, banc, bar, barri, bàsquet, bé, beee (crit del xot), bebè, bec, bena, Bep (Menorca), Bet, beu, beure, biberó, bleda, bo, boa, bombona, bona, bup-bup!, busca, bústia, butà, carbó, herba, roba, tambor

abril, brama, broma, bromista, brou, cabridet, cabrit, cobra, octubre, sembrar, setembre, sobrar

LL
 • Paraules que surten als exercicis escrits

anell, balla, botella, camell, castell, estrella -es, llac, llamp, llana, llapis, lleó, llet, llibre, llibreta, llit, llop, lluna, molla, olla, oronella, pastilla, pollet

Se sent com a «i» o no se sent:

all, cabell, conill, cull, cullera, mirall, orella, palla, papallona, senalla, setrill, tallar, ull, ulleres

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + ll que es poden treballar

allà, aquella, ballar, bolla, ca llebrer, callar, callat/ada, coll, crespell, dilluns, ell/a, enlloc, illa, lladrar, llauna, llebre, llentia, llepar, llesca, llest, lletra, llimona, llis, lloc, llom, Lluís, Lluïsa, lluita, llum martell, pell, perill, titella

Se sent com a «i» o no se sent:

badall, barallar, consell, fillet -a (Menorca), mullar, parella, raspall, recollir, retallar, setrilleres, treball, treballar

V
 • Paraules que surten als exercicis escrits

avió, avioneta, caminava, davall, davantal, endevinalla, endevineta (Eivissa), oliva, va, vaca, van, vaques, ve, vedell, verd -a, vermell -a, vestida, vestit, veure, vi, vol, volar, volava, volen, vuit

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + v que es poden treballar

avellana, avi, àvia, aviat, clavell, cova, divendres, estovalles, hi havia, novembre, seva, teva, tovalles (Eivissa),  valent -a, vela, venir, vent, ventall, ves, vespre, veure, vine, vint,  vint-i-un…, voler

NY
 • Paraules que surten als exercicis escrits

acompanya, anys, aranya, banya, banyera, bony, bunyol, canya, castanya, espardenya, llenya, muntanya, pinya, pinyol, puny, renya,  senyor, tenda de campanya.

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + ny que es poden treballar

copinya, ensenyar, lluny, nyam, pinya de col (Eivissa), senyal

F
 • Paraules que surten als exercicis escrits

aferra, baldufa, bufanda, confit -s, confitura, elefant, estufa, fada, falda, fam, fan, fantasma, fas, ferrer, ferro, fes, festa, fil, fill -a, fils,  finestra, fins,  foc, foca, forada, forn, foto, full -s, fulla -es, fuster, futbolista, semàfor, telèfon

colflori, desinflada, flam -s, flauta, flautista, floc, flor -s, floristeria, florit

cofre, fred, front, fruita fruiteria

 • Altres paraules amb les lletres anteriors +f que es poden treballar

aferrar, bufar, bufeta, bufetada, cafè, confit -s, desfer, dofí, enfadar, enfilar, enfora, fa, fàbrica, família, fantàstic, farina, fava, febre, feina, Felip, fer, ferida, ferro, fi, ficar, fideu, fila, Fina, fins, fira, font, fora, foradar, forat, Formentera, forner, forqueta, forquilla (Menorca), fort -a, fosc -a, fotocòpia, fotocopiadora, fum, fumeral, fusta, futbol,  Patufet, plof!, telefonar, Tòfol, Ventafocs

inflar

frare, fred -a, frenar, fresc -a, frit -a, safrà

G
 • Paraules que surten als exercicis escrits

botiga, cangur, caragol, carregat, ding-dang, formiga -es, fregall,  gall, gallina, galta, gamba, garrot, Gaspar, gavina, gol, goma, goma d’esborrar, gorra, guants, guàrdia, iogurt, llagost, Margalida, regadora, riiing!, tobogan, tortuga

àguila, amigues, figuera, figuera de moro, figues de moro, formigues, guerra, Guida, Guillem, guineu, guitarra, llargues, reguen, tortugues

aglà, globus, glu-glu, (un) regle, triangle, ungla

agrada, bolígraf, granot, gris, grogues, grua, llàgrima, negre, tigre -s

 • Altres paraules amb les lletres anteriors +g que es poden treballar

agafar, agost, aguantar, agulla -es, Agustí, amiga, aigua, carregar, fang, figa, fregar, gafa, galeta, garrova, garrover, gas, gat (Eivissa), gord (Eivissa), gotes, guanyar, guardar, gust, llarg -a, llengua, lletuga, navegar, nigul, ningú, pagar, palangana, paracaigudes, paraigua, pastanaga, piga, regar, sang, segon, tomàtiga, vagó, vegada

botiguer, bragues, fogueró, formiguer, Guida, plurals de les paraules acabades en ga: amigues, botigues, figues, pastanagues, pigues…; indicatius: carreguen, freguen, reguen…; subjuntius: carregui, regui, vengui…

arreglar, glop, Glòria, iglú, rectangle, triangle

agre, alegria, fotografia, gra, gran, granera, granota (Menorca i Eivissa), grapa, grapadora, grapat -ada, gras, grifó, grill, grip, groc -ga, grunyir, grup, magre, magrana, vinagre

Ç, Ce, Ci, SS
 • Paraules que surten als exercicis escrits

alça, braç, caçador, calçons, cançó -ns, descalç -ça, eriçó, Esperança, força, llençol, març, pedaç, plaça, puça, Vicenç

balances, bicicleta -es, calcetí, ceba -es, Cecília, cel, cella, ciclista, cinc, cine, cintura, cinturó, circ, cireres, ciutat, coces, descalç -a, ocell -s, ocellet, ocelló, pintures de cera, policia, príncep

bossa -es, carabassa, carrossa, classe, cussa, disfressa, fossis, pallasso, pissarra, tassa

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + ça, ço, ce, ci, ss que es poden treballar

abraçada, abraçar, alçar, caçar, calça, calçotets, començar, dolç -a, encalçar, feliç, forçut, llaç, llança, llançar, març, peça

bocí, cec, cent, cèntim, cercar, cercle, ceres, cérvol, ciment, cinta, ciuró,  difícil, enciam, estació, fàcil, funció, gràcies, incendi, medecina, natació, notícia, ofici, oficina, pinces, pintures de cera, piscina, silenci, vacances (vacacions)

Z
 • Paraules que surten als exercicis escrits

benzina, catorze, dotze, onze, pinzell, quinze, setze, tretze, zero

ase, brusa, casa, coses, cosir, desembre, espasa, música, presumit -da, princesa, rosa, Rosa, tresor.

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + z i s sonora que es poden treballar

senzill,  zebra, zoo, zum-zum

besar, besada, cosí -na, desencantada, desert, dinosaure, encès -a,  estès -a, estisores, pesar, pesat, pèsol, posar, presó, televisió, televisor, tereseta, tisores

J, Ge, Gi
 • Paraules que surten als exercicis escrits

ajudar, dijous, esponja, jaia, japonès, jardí, Jaume, Jesús, jeure, jo, joc, Joan, Joana, Jordi, Josep, jugar, juguen, Júlia, juny, penjador, pijama, taronja

diumenge, gegant -a, gelat, gelera,  germà -ns, gerro, gira-sol, girafa, gitano, mongeta -es, pagès -a, Virgínia

formatge, metge, rellotge, viatge

 • Altres paraules amb les lletres anteriors + j/ge/gi que es poden treballar

ajudar, ajuntament, ja, jaqueta, jersei, jeure, Joaquim, joguina, jonc, jove, judo, jugueta, juliol, junt, just -a, major -a (Eivissa), menjador, menjar, passejar, pluja, pujar, rajola, vinjolita (Menorca)

lletja, mitja, platja, trepitjada, trepitjar

estranger -a, fugir, gel, gener, genet, genoll, gent, germà -ns, gespa, Gibet, (Menorca), gínjol, girar, llegir, màgic, mongeta -es, pagès -a, segell, taronger

ferotge, paisatge, prestatge, prestatgeria

X
 • Paraules que surten als exercicis escrits

ganxo, orxata, panxa, parxís, planxa, planxar, punxa, punxentos, xampú, xarop, ximbomba, xocar, xocolata, xup-xup, xuta

arruixador, bruixa, caixa, calaix, coix, coixí, dibuix, eixugar, moix, peix, queixal, vaixell

Caputxeta (Vermella, na), cotxet, dutxa, fitxes, fletxa, motxilla, retxa -es, tatxes

mig, vaig

 • Altres paraules amb les lletres anteriors +x que es poden treballar

carxofa, clenxa, Conxa, enganxar, guix, guixa (Eivissa), pixar, porxo, xadó (Eivissa), xaf, xampany, xandall, xano-xano, xapar, xapeta, xaranga, (Menorca), xarranca, xarxa, xemeneia, xeremies, xerrar, Xim, xim-xim, ximpanzé, la Xina, xíndria (Eivissa), xiu-xiu, xiular, xiulet, xoc (Menorca), xofer, xot, xuc-xuc, xufa, xufla (Eivissa), Xumeu (Eivissa), xupar, xutar

aixafar, aixecar, aixeta, així, això, baix, baixar, boix -a (Eivissa), caixó, conèixer, créixer, cuixa, deixar, dibuixar, eixut -a, engreixar, greix, gruixat, horabaixa, néixer, reixa

butxaca, caputxa, cotxeria, despatx, esquitxar, fitxa, mostatxos, retxat -ada, tatxa

excursió, èxit, explicar, explotar, taxi, taxista

faig, fuig, lleig, maig, passeig, puig, roig, safareig, veig

 

 

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos