Sobre la lletra manuscrita

Sobre la lletra manuscrita

Al nostre món gràfic hi ha una gran varietat de tipus de lletra, a la publicitat, a la premsa, a l’ordinador, als llibres i a la imaginació de cadascú. Convé que els aprenents de lector es familiaritzin amb un gran assortit de tipus de lletres. Tot i que en puguin llegir moltes de diferents, quan escriguin a mà normalment en triaran una que acabarà sent l’expressió del seu moviment, de la seva forma de gesticular i del seu pensament.

És veritat que de cada vegada escrivim més amb el teclat de l’ordinador o el mòbil, però encara necessitam també escriure a mà i hem de pensar com enfocam aquest aprenentatge des de les primeres edats.

1. Avantatges de la lletra manuscrita per a la lectura

Les lletres tenen un cos central i unes parts ascendents i descendents (crestes i peus) que surten per dalt i per baix. Amb la lletra manuscrita podem reconèixer les paraules per la forma, donada sobretot per la presència o absència d’aquests peus i crestes. En canvi, amb les lletres majúscules totes les lletres ocupen només la mateixa part central, i totes les paraules se semblen més. Per als infants (i adults) amb dificultats lectores els textos amb majúscules es presten a més errors de reconeixement.

Separació entre paraules: amb la lletra manuscrita queda molt clara la unitat paraula, perquè hi ha un espai entre paraula i paraula que equival aproximadament a l’amplada de la lletra m. Amb la lletra majúscula també hi ha un espai entre paraules, però és molt similar al que hi ha entre lletra i lletra, i això fa que sigui més difícil d’identificar la unitat. Es presta més a veure un text com un enfilall de lletres i també a enganxar les paraules quan s’escriu.

2. Avantatges per a l’escriptura

Els infants comencen  a imitar l’escriptura dels adults fent traços continus. Ja ho va observar Freinet i ho va explicar a El mètode natural de lectura (1961). Tots els exemples que s’hi exposen de l’evolució natural de l’escriptura d’un infant corresponen a traços continus que primer són indiferenciats i després deixen veure semblances amb les lletres fins que s’arriben a escriure paraules.  És un fet cultural. A les cultures que escriuen amb altres alfabets, els primers traços infantils prenen altres formes i direccions. Quan els infants ens veuen escriure, no els transmetem només una tècnica sinó també una cultura que ve de molt enrere i amb ella una concepció del temps i de l’espai.

A les escoles i també a les cases del nostre àmbit se sol introduir els infants petits a l’escriptura amb lletres majúscules. És més fàcil fer rodones i pals que fer lligams i creuar eixos, i llavors l’aprenentatge de l’escriptura agafa aparentment més velocitat. No se sol tenir en compte la direccionalitat de les lletres; només la imitació de la forma final, i així l’hàbit del moviment fluid de l’escriptura no s’estableix. Les lletres cursives solen fer-se amb un traç fluid i suau, mentre que les lletres majúscules es fan amb traços interromputs i bruscos.

Fent-ho així es perd el que seria l’evolució natural del procés d’aprenentatge, i sobretot es perd la possibilitat d’aprendre la situació en l’espai. Quan la mà ens porta d’esquerra a dreta, de dalt a baix, endarrere i altra vegada endavant, creuant l’eix de simetria, concretam en un paper els moviments que fa el nostre cos en l’espai i els que fa des que naixem. Aprenent a escriure ens situam en l’espai, milloram la coordinació motriu i aprenem a  la vegada a trobar el nostre lloc al món. Amb la lletra manuscrita s’eviten errors de rotació (canvis de sentit o posició de les lletres, confusions de b/d, p/q…).

Privar els infants de l’ús de la lletra manuscrita i passar de les lletres majúscules a les tecles de l’ordinador seria privar-los d’un aprenentatge corporal molt útil per a establir les coordenades del món en què els ha tocat viure: dalt i baix, dreta i esquerra i un oval que ens representa enmig d’aquest encreuament de camins.

La lletra manuscrita va evolucionant quan l’infant creix i deixa pas a un grafisme propi que expressa la seva personalitat i li permet un moviment fluid i ràpid d’acord amb els moviments naturals de la mà.

Per tot això hem triat el model de lletra manuscrita al material Ansa per ansa.

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos