Aplicació interactiva

El programari interactiu Ansa per ansa va néixer l’any 2000 produït i editat per l’empresa Block mèdi@ en col·laboració amb l’Editorial Moll. És una aplicació molt útil  per a consolidar l’aprenentatge de cada lletra una vegada que els infants ja l’han treballada vivencialment i han fet els exercicis escrits. També és una bona eina per als infants que coneixen totes les lletres i comencen a llegir i escriure, perquè hi trobaran molts d’exercicis-joc que els divertiran mentre repassen. I finalment també pot ser útil per a alumnes nouvinguts dels primers cicles de Primària perquè no només hi podran practicar el vocabulari bàsic i les estructures de la llengua sinó que els posarà en contacte amb el català oral de Mallorca, gràcies als àudios que acompanyen els textos escrits (paraules, frases, lectures, cançons, poesies, endevinalles, etc)

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos