Què és Ansa per ansa?

Què és Ansa per ansa?
 • És un material de lectura progressiva que facilita treballar lletra per lletra les dificultats que es presenten en l’adquisició de la lectura i l’escriptura.
 • S’hi presenten les lletres d’una en una i cada vegada se n’afegeix una de nova a les treballades anteriorment.
 • Sempre es construeixen paraules amb sentit i, així que es pot, frases amb sentit, per a afavorir sempre la lectura com a activitat comprensiva i no merament mecànica.
 • És per ara l’únic material de lectura i escriptura fet, pensat i desenvolupat a Mallorca; per això el vocabulari és proper al dels infants petits que l’utilitzen. Ha estat elaborat, comprovat i revisat amb grups concrets d’infants.
 • Les feines que s’hi proposen són completades pels infants amb aportacions molt pròpies. No es troben davant pàgines massa perfectes, a tot color, sinó que són ells qui hi han de posar el seu segell personal per a fer-les belles. És per això que les il·lustracions són senzilles i amb un sol color.
 • Les activitats que s’hi proposen no són estàtiques ni tancades, sinó que són susceptibles de ser variades segons els interessos i el nivell del grup d’infants.
 • S’hi proposen activitats multisensorials. Les lletres i les paraules es poden veure, ensumar, escoltar, tastar, cantar, ballar… Hi ha activitats per a treballar amb tots els sentits perquè així a cadascú li arribarà la informació per un o altre dels canals sensitius.
 • S’hi incorpora una bona dosi de folklore popular (rondalles, dites, endevinalles, danses, jocs…).
 • Pot ser treballat de manera col·lectiva o individual, segons la metodologia utilitzada.
 • Permet que l’infant treballi amb autonomia. Quan s’han fet col·lectivament algunes activitats prèvies, cadascú pot fer uns quants exercicis escrits al seu propi ritme.
 • Es dóna molta importància a la comprensió, tant si el mestre usa una metodologia més sintètica com una de més analítica. En aquest darrer cas, l’ús del material es posposa una mica fins que s’ha arribat a una fase on es fa necessari analitzar els sons i les lletres d’un en un.
 • Les característiques d’aquest material fan que pugui ser una bona ajuda per als infants estrangers que necessiten adquirir vocabulari nou i les estructures pròpies de la llengua catalana, en els primers cursos de primària.
 • Aquest material és compatible amb aproximacions diverses a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Quan els infants s’han iniciat en el món de les lletres per descobriment, exposats a tots els estímuls escrits que hi ha al seu voltant, els dóna seguretat, a partir d’un moment, analitzar totes les lletres i els sons possibles de la llengua i, com qui s’agafa a una passarel·la per a caminar amb més seguretat, anar comprovant que les coneixen totes. A la vegada practiquen i estimulen la memòria visual amb moltes paraules que formen part del vocabulari bàsic infantil. També realitzen moltes activitats variades amb la lectura i l’escriptura com a eix vertebrador.
Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos