Recursos. Informació general

Recursos. Informació general

Per a cada lletra trobareu locucions, refranys, embarbussaments, endevinalles, cançons, poesies, contes per a explicar, jocs i altres (acudits, realitzacions plàstiques…).

No es tracta d’incorporar tots aquests recursos en treballar cada lletra sinó de dotar el mestre d’una varietat de possibilitats que permetran fer amè i viu el treball i acostar les paraules que es treballen a la comprensió de l’infant. El mestre seleccionarà els recursos que li semblin més convenients segons les característiques del grup i n’incorporarà d’altres que puguin complir els mateixos objectius i responguin millor a les peculiaritats de cada situació concreta.

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos