Lectura i dictat

Lectura i dictat

Al final del treball amb cada lletra hi ha sempre una lectura i un dictat. No estan pensats com a prova ni com a examen sinó com un exercici més que l’infant ha d’anar aprenent a fer i que, per tant, es pot fer de manera col·lectiva sempre que es vulgui.

En fer els dictats es procurarà que els infants vagin aprenent a autocorregir-se, és a dir que aprenguin a comparar el que ells han escrit amb un model correcte. Si s’han equivocat o si han deixat alguna lletra, poden tornar a escriure la paraula correctament.

Això no vol dir que cada vegada que es fa un dictat s’hagi de fer autocorrecció. Si es fa amb massa insistència, pot esser que els infants no es llancin a escriure per ells tots sols perquè estiguin massa preocupats per si cometen algun error. Convé que agafin confiança en les seves possibilitats d’escriure i no s’aturin a cada moment per a comparar.

 

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos