Vocals

Vocals

Totes les vocals

Aquí trobareu una proposta per a treballar les vocals. L’ordre de presentació no és arbitrari. S’han tengut en compte aquests criteris:

  • Que cada lletra correspongui a trets fonètics prou diferenciats de la lletra anterior i de la següent.
  • Que cada lletra tengui característiques gràfiques prou diferenciades de la lletra anterior i de la següent.
  • Que amb les lletres que es van acumulant es puguin fer el màxim de paraules amb sentit.
  • L’ordre de presentació de les lletres, igual que els altres aspectes del material, s’han experimentat amb grups d’infants concrets.
  • Evidentment no es contradiu treballar les lletres d’una en una amb conèixer-les en ordre aleatori segons les pròpies experiències. En treballar-les d’una en una asseguram als infants el domini de cadascuna.

 

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos