Endevinalles (g)

Un animal moll, moll,
que no té ossos ni espina
i tota la seva vida
ha de dur la casa al coll.

(el caragol)

 

Més de cent per un camí no fan pols ni remolí.

(les formigues)

 

Genolls enrere, cuixes envant,
boca de canya, barba de carn.

(el gall)

 

De petit duia una gran cua,
de gran vaig quedar escuat.
A les nits si fa bona lluna,
cant fent rac-rac!

(el granot)

 

No som caragol ni bolet,
i la pluja em fa sortir.
Si cau aigua, jo m’estuf,
si fa sol, estic pansit.

(el paraigua)

 

No és un bou i porta banyes,
no és paraigua i surt quan plou.

(el caragol)

 

Què és allò que quan camina se’n du la casa?

(el caragol)

 

Borinant, borinant vaig néixer,
borinant, borinant, moriré.
Seré morta i enterrada
i encara borinaré.

(la granera)
(borinar és diu a Menorca i vol dir moure’s)

 

Tenc cap, tenc ulls i tenc cos
i no som de carn ni d’os.

(l’agulla de cosir)


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos