Altres paraules amb les lletres anteriors +g que es poden treballar

agafar, agost, aguantar, agulla -es, Agustí, amiga, aigua, carregar, fang, figa, fregar, gafa, galeta, garrova, garrover, gas, gat (Eivissa), gord (Eivissa), gotes, guanyar, guardar, gust, llarg -a, llengua, lletuga, navegar, nigul, ningú, pagar, palangana, paracaigudes, paraigua, pastanaga, piga, regar, sang, segon, tomàtiga, vagó, vegada

botiguer, bragues, fogueró, formiguer, Guida, plurals de les paraules acabades en ga: amigues, botigues, figues, pastanagues, pigues…; indicatius: carreguen, freguen, reguen…; subjuntius: carregui, regui, vengui…

arreglar, glop, Glòria, iglú, rectangle, triangle

agre, alegria, fotografia, gra, gran, granera, granota (Menorca i Eivissa), grapa, grapadora, grapat -ada, gras, grifó, grill, grip, groc -ga, grunyir, grup, magre, magrana, vinagre

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos