Aspectes ortogràfics (g)

Caldrà aprendre a escriure: ga, go, gu, gue, gui. La dificultat és semblant a ca, co, cu, que, qui.

Els grups qua i gua àtons a Mallorca són pronunciats [go]  (gonyar, paraigo, aigo…).  Per això probablement apareixeran amb aquesta grafia als escrits dels infants. Veure la grafia correcta a cançons, llibres… els ajudarà a memoritzar com s’escriuen aquestes paraules.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos