Cançons (g)

Caragol treu banya

Caragol treu banya,
anirem a sa muntanya,
durem un feix de canyes
damunt ses teves banyes.
Caragol bover,
jo també hi vendré.

Caragol treu banya
Autor: Cançó popular. Flauta dolça: Pere Cortès

 

Caragol treu banya. Versió de l'aplicació interactiva
Autor: Cançó popular. Veu: Pilar Noguera. Teclat: Kake Portas

El grill

A la nit, ric, ric,
dins el prat, rac, rac,
el grill sap, ric, ric,
que és molt tard, rac, rac.

 

El grill
Autor: Lletra de F. Bofill, A. Puig i F. Serrat. Música d'Ireneu Segarra. Flauta dolça: Pere Cortès

 

Una granota

Una granota espavilada
se’n va de casa a córrer món.
Troba ses vaques que pasturaven
dins una tanca. Quin regiró!.

 

Croc-croc, salta un poquet,
sa granota ha descobert,
croc-croc, salta un poc més,
un país ben divertit.

 

Dues granotes espavilades…etc.

Una granota
Autor: Cançó popular. Flauta dolça: Pere Cortès

 

 

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos