La grafia (g)

Minúscula: comença com una a, se’n va per avall, volta cap a l’esquerra i travessa l’eix central per a anar a «donar la mà» a la lletra següent.

Majúscula: mig rotlo com per a la C majúscula, però amb una entradeta cap a la part de dins a l’esquerra.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos