Aspectes fonètics (g)

Amb la lletra g representam dos fonemes: el fonema /g/, com a gall, i el fonema /ʒ/, com a gel. Ara la treballarem quan representa el fonema /g/, que és oclusiu, velar i sonor. En pronunciar-lo:

  • tenim la boca un poc oberta;
  • la llengua s’ha fet enrere i toca el fons del paladar;
  • fem una petita explosió;
  • notam a la gargamella la vibració de les cordes vocals; aquest tret el diferencia de /k/: gas/cas, gorra/córrer, guant/quant

Proposam anomanar la g «la lletra de gall»

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos