Locucions (g)

 • Colgar-se o anar a jeure amb les gallines.
 • Pell de gallina o carn de gallina (borró produït a la pell pel fred, la por, l’entusiasme).
 • Mesclar ous amb caragols (mesclar coses que no lliguen).
 • Estar com una regadora (estar en un estat molt avançat de bogeria).
 • Anar a gust, això va a gust (ser una cosa discutible, no subjecta a un criteri tancat).
 • De gota en gota (en petites quantitats).
 • Assemblar-se com dues gotes d’aigua.
 • A pas de tortuga.
 • Per paga (per afegitó).
 • Fer llarg (obrar o parlar massa, exagerar l’acció o l’expressió).
 • Ésser més llarg que un dia sense pa.
 • Tenir les dents llargues (tenir fam).
 • Treure les ungles (començar a actuar amb hostilitat o violència contra algú).
 • Estar gras com un porc, o gras com una pera.
 • Semblar una granera (estar mancat de tota gràcia en el gest o en el vestir).
 • Anar al gra (atendre la part substancial d’un assumpte prescindint de les coses secundàries).
 • Tenir el cap ple de grins (Mallorca) o de grius (Menorca) (tenir idees exagerades de la pròpia vàlua).
 • Ésser una olla de grills (ésser una cosa molt embullada, difícil d’entendre o d’ordenar).
 • Anar magre (passar-ho molt prim, viure amb gran estretor).

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos