Embarbussaments (g)

Sembla haver-hi hagut vi en aquest got (com si fos anglès).

Tenc tanta sang que a les cinc tenc son (com si fos xinès).

Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica,

va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics.

Si la gallina no hagués estat

xica, tica, mica, camacurta i ballarica,

els pollets no haurien estat

xics, tics, mics, camacurts i ballarics.

Un caragol ben encaragolat,
qui serà qui el desencaragolarà?
Jo seré qui el desencaragolaré
perquè de desencaragolar en sé.

Hi havia un ratolí que roegava garroves d’en terra.

Un tigre, dos tigres, tres tigres.

Una cabra caga pebre negre.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos