Locucions (j)

 • Pensar en l’amor de les tres taronges (estar distret).
 • Beure més que una esponja (ser molt bevedor).
 • Tenir una esponja als ulls (ser molt ploraner).
 • Estar o posar-se enmig com el dijous (estar o posar-se enmig d’un lloc de trànsit, allà on es fa nosa).
 • .. falta gent! (es diu per a expressar el lloc a on es vol anar o a on cal que algú vagi).
 • Fugir com un dimoni, o com un ca bastonejat, o com una rata emmetzinada, o com un mal esperit, o com un llamp, etc. (comparances populars per a expressar la gran rapidesa amb què es fuig).
 • Fugir de fam i de feina (ser molt mal feiner i amic de comoditats).
 • Romandre o quedar de gel (restar colpit de sorpresa desagradable).
 • Fred com a gel (extremadament fred).
 • Menjar com un bou, o com un llop, o com un trabuc (menjar molt).
 • Menjar com un pinsà, o com un ocellet, o com un pardalet (menjar poc).
 • Es menjaria les claus de sant Pere, o els blens dels llums, o els ferros dels fogons, o el sol abans de sortir, o un bou amb banyes… (fórmules hiperbòliques que s’apliquen a qui és molt menjador o destructor de propietats, malgastador, etc.).
 • Necessitar una cosa com el pa que menja (tenir-ne gran necessitat).
 • Menjar amb els ulls o amb la vista (mirar àvidament).
 • Menjar-se algú a besades.
 • No fer més que menjar i jeure.
 • Venir més just que la pell del nas (venir molt just, gairebé escàs).
 • Girar cua, o en coa, o cap en coa (anar-se’n sobtadament).
 • El viatge del peresós, que per un camí en fa dos (es diu d’aquell qui porta massa càrrega per a evitar-se un segon viatge i en definitiva en surt perjudicat, perquè la càrrega li cau i li fa mal per l’excés de l’esforç).

 

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos