Activitat clau: pintura amb trossets d’esponja (j)

Pintura amb trossets d’esponja

Cadascú tendrà uns quants trossos d’esponja. Els banyarà dins els plats de pintura que haurem preparat per a cada grup. Utilitzarà cada esponja per a un color diferent. Així podrà fer dibuixos, sanefes, composicions…


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos