La grafia (j)

Minúscula: comença com una i, baixa molt, volta a l’esquerra, travessa l’eix central per a anar a «donar la mà» a la lletra següent.

Majúscula: un traç vertical de dalt a baix i continuam amb una curvatura cap a l’esquerra.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos