Aspectes ortogràfics (j)

Tenim dues lletres en català per a representar aquest fonema: la ge i la jota. La norma ortogràfica és que s’escriu jota davant a,o,u i ge davant e, i. És a dir, que tenim ja, jo,ju, ge, gi, que representa una dificultat semblant a ca,co,cu,que,qui.

Hem de tenir en compte que l’ortografia és més difícil quan el so [ʒ] va seguit de la vocal neutra, com a jardí o gegant. A més a més, hi ha unes quantes excepcions a la norma ortogràfica: Jesús, Jeroni, jersei, jeure…En aquest primer nivell d’escriptura no en farem cap problema.

Quant a les grafies tg i tj, farem observar als infants que a cada grup l’integren dos sons, i en escriure els han de reflectir tots dos. Però no ens sorprendrà si escriuen «plaja» o  «passetjar», perquè el que fan és transcriure la seva pronúncia.

Les paraules amb j que proposam treballar i que a Mallorca i Menorca es pronuncien com si hi hagués una t són passejar, rajola i llegir. Amb aquestes paraules i amb altres que poden resultar difícils hem de recórrer una vegada més a la memòria visual.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos