Contes per a explicar (j)

  • «L’amor de les tres taronges». Rondaies mallorquines, tom III, Editorial Moll.
  • «Es metge Guinyot». Rondaies mallorquines, tom IX, Editorial Moll.
  • L’exemple de la mata de jonc:

El cronista Ramon Muntaner (Perelada, Empordà, 1265 – Eivissa, 1336) va estar al servei dels reis de la Confederació catalano-aragonesa i va passar moltes aventures acompanyant-los en les seves conquestes. Era un gran defensor de la unitat de les terres catalanes perquè estava convençut que només la unió entre elles garantiria la seva integritat. Així, adreçant-se al rei Alfons III el Benigne ─rei d’Aragó i de València i comte de Barcelona i contemporani de Jaume III, rei de Mallorca i comte del Rosselló─ li aconsella que recordi l’exemple de la mata de jonc:

«I si ningú em demana: – En Muntaner, quin és l’exemple de la mata de jonc?, jo li responc que la mata de jonc té tal força que, si tota la mata lligau amb una corda ben fort i tota la voleu arrancar junta, us dic que deu homes, per molt que estirin, no l’arrancaran, ni encara que uns quants més s’hi afegissin; però si llevau la corda, de jonc en jonc la trencarà tota un fadrí de vuit anys, que sols un jonc no hi romandrà.»

(Crònica de Ramon Muntaner, segle XIV)


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos