Refranys (x)

El peix gros es menja el petit.

Qui vol peix que es banyi el cul.

Carrer banyat, calaix eixut (en ploure, els venedors venen poc).

Allà on no hi ha moix les rates van a lloure.

Quan el moix no hi és, les rates ronden la casa.

Més aviat s’agafa un mentider que un coix.

Qui molt xerra molt erra.

Qui molt llegeix molt coneix.


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos