Locucions (x)

 • Estar com un peix dins l’aigua.
 • Nedar com un peix.
 • No esser ni carn ni peix (no tenir idees o conviccions ben definides).
 • Agafar el peix per la coa (tenir bona sort).
 • Fer el negoci de na Peix-frit, que el venia a quatre i el comprava a sis, i encara hi posava l’oli.
 • Boca com un calaix (molt grossa).
 • Anar peu de moix (caminar molt cautelosament).
 • No haver-hi ni un moix (no haver-hi ningú).
 • Fer una cosa tant com la coa del moix (no fer-la).
 • Caure de peus, com els moixos (caure i no fer-se mal).
 • Tenir set vides, com els moixos (tenir molta vitalitat).
 • De dalt a baix (tot).
 • Anar de baixa (minvar).
 • Anar panxa enlaire (amb la panxa descoberta).
 • Tenir la panxa aferrada a l’esquena (tenir molta fam).
 • Gratar-se la panxa (estar ociós, inactiu).
 • Treure’s la panxa de mal any (deixar de patir fam).
 • Xerrar amb les mans (manotejar molt en parlar).
 • Xerrar més que una cotorra / un advocat / el vi / setze / un sac de nous.
 • Xerrar pels colzes, o per les butxaques (parlar molt)
 • Esser un xotet de cordeta (ser molt submís, no tenir voluntat pròpia).
 • No bastar per a un queixal (ser insuficient una cosa de menjar).
 • Treure foc pels queixals (estar molt irritat).
 • Anar amb el cotxe d’en Taló (anar a peu).
 • Escurar la butxaca a qualcú (prendre-li tots els doblers).
 • Gratar-se la butxaca (fer despesa).
 • Tenir algú a la butxaca (tenir-lo conquistat).
 • Riure per les butxaques (riure molt).
 • Ser ràpid com una fletxa.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos