Aspectes ortogràfics (x)

L’ortografia de la x/ix és senzilla, però no podem pretendre que els infants la dominin en aquests primers cursos. Els infants poden anar descobrint la norma a partir d’exemples, tal com ha passat en altres casos:

– escrivim ix enmig de dues vocals o a final de paraula;

– escrivim x en els altres casos.

Quant a l’ortografia de tg/tx/ig, la norma és més complicada:

– enmig de paraula o al principi ens podem refiar del so i escriure tx (excepte a migdia);

– a final de paraula, per a saber si hem d’escriure tx o ig hem de mirar els derivats. Això és massa complicat per a infants que comencen a llegir i escriure (Alexandre Galí proposa començar a treballar l’ortografia d’aquests dígrafs cap a nou o deu anys).

 

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos