Refranys (r)

Com més rics, més rucs.

El ruc porta picarol, la somera també en vol.

Cara neta sempre agrada.

A mal temps, bona cara.

Al llit i a la taula, a la primera paraula.

A la taula i al llit, al primer crit.

Moltes miques fan un tros.

 

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos