La grafia (r)

Minúscula: podem acompanyar el gest amb aquestes paraules: «Comença amb un caminet per amunt. Després fa un terradet, caminet per avall i acaba per donar la mà a la lletra següent.»

Majúscula: començam amb el traç vertical de dalt a baix; aixecam el llapis fins arribar al punt inicial i la completam.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos