Aspectes ortogràfics (r)

Al final del primer cicle de primària convé que els infants escriguin:

  • r sempre que sona fluixeta, i també a començament de paraula i entre consonant i vocal.
  • rr quan sona forta i va entre dues vocals.

En els nivells anteriors procurarem que es vagin ajustant a la norma sobretot per memòria visual.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos