Paraules que surten als exercicis (z)

Paraules que surten als exercicis (z):

benzina, catorze, dotze, onze, pinzell, quinze, setze, tretze, zero

ase, brusa, casa, coses, cosir, desembre, espasa, música, presumit -da, princesa, rosa, Rosa, tresor.

 

Altres paraules amb les lletres anteriors + z i s sonora que es poden treballar:

senzill,  zebra, zoo, zum-zum

besar, besada, cosí -na, desencantada, desert, dinosaure, encès -a,  estès -a, estisores, pesar, pesat, pèsol, posar, presó, televisió, televisor, tereseta, tisores


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos