La grafia (z)

Minúscula: sembla a una erra però un poc inclinada. Llavors baixa, fa la volta cap a l’esquerra i travessa l’eix central per a anar a «donar la mà» a la lletra següent.

Majúscula: (d’esquerra a dreta i seguit) traç horitzontal, inclinat cap a baix i traç horitzontal.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos