Altres activitats (z)

  • Altres maneres de fer teresetes:

– Dibuixant una cara al tou dels dits
– Teresetes de dit amb pasta de paper
– Teresetes de pasta de paper grosses
– Teresetes amb paper de diari i cola d’empaperar
– Teresetes de tub de cartó
– Teresetes que caminen
– Teresetes amb patates, pastanagons, naps, porros, closques d’ou, bolles de suro, capses de llumins…

  • Fer una casa: s’ha de doblegar un full de cartolina per la meitat. La teulada queda al costat doblegat, que s’ha de retallar una mica per a donar-li forma. Després es dibuixen les portes i finestres (tancades), i es retallen per tots els costats excepte per un, perquè es puguin obrir i tancar. Darrere les portes i finestres es dibuixa el que hi ha dins la casa.


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos