Locucions (t)

 • Posar un tap a la boca d’algú.
 • Esser més seriós que una patata.
 • Caure-hi de potes, o de quatre potes.
 • Fer un pet com un aglà (rebentar, morir, destruir-se).
 • Esser o semblar un niu de puputs (lloc poc endreçat).
 • Saber quelcom de bona tinta.
 • Passar la nit en blanc (passar la nit sense dormir).
 • Bona nit, mala nit, nit de cans.
 • Bona nit si et colgues! (s’empra humorísticament per a indicar la pèrdua total d’una cosa o la consumació d’un fet que ja no té remei possible).
 • Esser més negre que la nit.
 • Haver-hi com de la nit al dia (haver-hi gran diferència entre dues coses o persones).
 • Net com una plata, com un lliri …
 • Treure en net (obtenir un resultat positiu).
 • Caminar de puntetes.
 • Tenir una cosa a la punta de la llengua.
 • Estar de punta (estar mig barallat amb algú).

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos