Aspectes fonètics (t)

Amb la lletra t representam el fonema /t/, que  és oclusiu, dental i sord. Sembla al fonema /d/, del qual només es diferencia per la sonoritat. Sembla al fonema /p/ perquè tots dos són oclusius (petita explosió) i sords (no vibren les cordes vocals).

En dir [t]:

  • la llengua es troba darrere les dents;
  • feim una petita explosió quan surt l’aire;
  • quasi no es pot pronunciar tot sol; sona molt fluixet; si hi posam una vocal darrere, sona molt més clarament.

Proposam anomenar aquesta lletra “la lletra de tia”, ja que aquesta paraula és curta, clara i fàcil de dibuixar.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos