Jocs (t)

El pont que es mou

Es posen 8 o 10 infants junts en terra, un ben devora l’altre amb els braços allargats i les cames també estirades. Un altre nin, també estirat, es col·locarà de manera transversal damunt aquests infants. Quan es fa un senyal, els que estan amb la panxa en terra comencen a rodolar, sense separar-se l’un de l’altre. El que està damunt, sense moure’s gens, notarà com els altres el van traslladant fins a l’altre extrem del pont, sense fer ell cap esforç.

 

El pont que mai no s’acaba

Es posen tots els infants en posició de grapes (mans i genolls en terra), millor sense sabates, un ben devora l’altre, fent un pont entre tots. El darrer passa per damunt l’esquena dels altres, també de grapes. Quan acaba, passa per davall els altres arrossegant-se i es col·loca al final en posició de pont. Així van passant fins que ho han fet tots.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos