La grafia (t)

Minúscula: comença com una i, però puja més amunt, baixa pel mateix camí i va a donar la mà a la lletra següent. En acabar, se li posa un retxeta travessera.

Majúscula: Una retxa vertical feta de dalt a baix amb una teulada.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos