Activitat clau: cançó-joc Tia-ia-ó (t)

Cançó-joc Tia-ia-ó

Tia-ia, tia-ia, tia-ia-ó.
Tia-ia, tia-ia, tia-ia-ó.
Tia-ia, tia-ia, tia-ia-ó.
Tia-ia, tia-ia-ó
Ia-ó! Ia-ó!
Tia-ia, tia-ia-ó, ia-ó.
Ia-ó! Ia-ó!
Tia-ia, tia-ia-ó.

Tia-ia-ó
Autor: Cançó-joc popularitzada, probablement d'origen tirolès

 

Cada infant té un capell. Es col·loquen en rotlo i a una distància un de l’altre que puguin arribar-se al cap per a posar el capell al veí. Mentre diuen “tia-ia, tia-ia, tia-ia-ó”, seguint el ritme, s’han de treure el capell del cap dues vegades i posar-lo al veí, també dues vegades. Es repeteix tres vegades l’operació com la cançó.

Quan diuen ”ia-ó, ia-ó”, agafen el capell i sense passar-lo estenen el braç tots cap al centre del rotlo com si saludassin, també dues vegades.

En tornar a dir “tia-ia, tia-ia-ó”, el tornen a posar al veí.

Com es pot suposar, tots ho han de fer en el mateix sentit.


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos