Locucions (c)

  • Estar més content que un ca amb un os.
  • Esser fred com el nas d’un ca.
  • Cercar na Maria per la cuina (ficar-se en coses que no caldria).
  • Quedar com una coca (estar esclafat).
  • No sentir-se ni una mosca.
  • Pujar la mosca al nas.
  • De cap a peus.
  • Cames ajudau-me, o cames me valguen.
  • Anar com un coet.
  • Camina, caminaràs.

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos