Jocs (c)

Joc de l’oca

Poden jugar-hi per grups. Quan anem a parar a una casella on hi hagi una oca direm: «D’oca a oca i tir perquè em toca». Quan anem a parar a una casella on hi hagi un dau direm: «De dau a dau i tir perquè em plau». I quan anem a parar a una casella on hi hagi un pont direm: «De pont a pont i tir perquè tenc sort».

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos