Aspectes fonètics (c)

Amb la lletra c representam el fonema /k/ que és oclusiu, velar i sord. La seva articulació no és clara a la vista. Quan pronunciam [k]:

  • tenim la boca un poc oberta, la llengua s’ha fet enrere i toca el fons del paladar;
  • fem una petita explosió;
  • sona molt fluixet; tot sol quasi no pot sonar; necessita anar seguit de vocal, r o l.

Es diferencia del fonema  /t/ perquè en aquest l’explosió es fa amb la punta de la llengua, tocant les dents.

Es diferencia del fonema  /g/ perquè en aquest acompanyam l’explosió de la vibració de les cordes vocals (sonoritat).

Proposam anomenar aquesta lletra la «lletra de ca».

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos