Aspectes ortogràfics (c)

La lletra c sona [k] només quan va davant a, o, u, i a final de paraula. Per a escriure [ke] i [ki] ho feim amb el dígraf qu, que treballarem pròximament.

Hem de tenir present que amb la vocal neutra la grafia és insegura. Per això, en aquest estadi de l’adquisició de l’ortografia hem de considerar correcta (com a ortografia natural) la grafia quemió per camió, però en canvi no cemió.

Els mestres escriurem sempre amb correcció per a anar afavorint l’adquisició de l’ortografia per memòria visual.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos