Paraules que surten als exercicis escrits (ny)

Paraules que surten als exercicis escrits (ny):

acompanya, anys, aranya, banya, banyera, bony, bunyol, canya, castanya, espardenya, llenya, muntanya, pinya, pinyol, puny, renya,  senyor, tenda de campanya.

 

Altres paraules amb les lletres anteriors + ny que es poden treballar:

copinya, ensenyar, lluny, nyam, pinya de col (Eivissa), senyal

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos