Jocs (ny)

L’aranya

Des d’un punt determinat, tiren tots els jugadors una tella o pedra plana, a una retxa. El que hi fa més a prop és el primer, i els altres van per ordre d’aproximació.

Senyen en terra vuit triangles numerats. Des d’una retxa, el primer tira la tella dins el triangle número 1. Si no hi cau bé dins o toca una retxa, ha perdut i tira el següent. Si ha encertat, de peu-coix fa anar la tella d’un triangle a l’altre per ordre de número. Quan el peu o la tella romanen damunt una retxa o nombre, ha perdut i entra a jugar el segon, que fa igual i així passen tots.

(Així jugàvem nosaltres. Jocs populars. Editorial Bruño)

 

L’espardenyeta

Per a saber qui ha de parar es treu busca, i qui la té més curta para. Els jugadors s’asseuen en terra fent un rotlo i es passen una espardenya per darrere o per davall les cames, que es posen un poc en pont; mentrestant, el qui para està enmig del rotlo, procurant descobrir l’espardenya i apoderar-se’n. Passa enmig el qui se l’ha deixada agafar. Si el qui para es distreu, qui té l’espardenya li pega una espardenyada a les anques i, anant viu, la continua passant als altres jugadors. Si està enfora i es gira, la hi mostren.

(Així jugàvem nosaltres. Jocs populars. Editorial Bruño)


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos