Aspectes fonètics (ny)

Amb el dígraf ny representam el fonema /ɲ/, que és palatal, nasal i sonor. Sembla bastant al fonema /ʎ/, ja treballat i també al fonema /n/.

En dir [ɲ]:

  • la boca està un poc oberta;
  • la llengua està aferrada a la part anterior del paladar, fent molta pressió;
  • l’aire surt pel nas; ho podem comprovar prolongant la ny i, en un moment donat, tapant-nos el nas. Si fem la mateixa prova amb la ll, notarem la diferència. En el primer cas, el so s’atura en sec i en el segon cas el fet de tapar el nas no afecta gens el so.

S’ha de tenir present que a Mallorca i a part de Menorca, els plurals de les paraules acabades amb ny es pronuncien com si acabassin en –ins (boins, ains),  mentre que a altres llocs es pronuncien com si acabassin en  –nx (bonx, anx).

Anomenam aquest dígraf «la lletra d’aranya».

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos