Activitat clau (ny)

Pescar amb canya

Es preparen els peixos amb plaquetes de suro, de suro artificial o de qualsevol material que suri. Es poden decorar amb pintura. S’hi enrosca o s’hi clava una anella. Després es preparen les canyes de pescar, amb una cordeta prima que dugui un ganxo amb forma d’ham al cap. Posam els suros dins un ribell amb aigua i … a pescar!

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos