Locucions (f)

 • No dur un fil de roba (anar nu).
 • Més ros que un fil d’or.
 • Fil per randa (amb tots els detalls).
 • Embullar fil (procurar complicar els assumptes).
 • Posar fil a l’agulla (començar una obra, fer-ne els treballs preliminars).
 • Treure foc pels queixals, pels ulls o per la boca (manifestar gran irritació).
 • Posar llenya al foc (augmentar les discòrdies).
 • Jugar amb foc (posar-se imprudentment en perill).
 • Posaria les mans al foc i no em cremaria (manifestació d’una certesa absoluta).
 • Fugir del foc i caure a les brases.
 • Tirar la casa per la finestra (fer gran festa sense reparar en despeses).
 • Esser ben fill de son pare.
 • Tremolar com una fulla de poll (tremolar molt).
 • Agafar el rave per les fulles (voler resoldre quelcom d’una manera absurda).
 • Treballar com una fada (tenir meravellosa habilitat per a cert treball).
 • No haver sortit de les faldes de sa mare (haver conegut poc món).
 • Destapar un forat per a tapar-ne un altre (cobrir una necessitat creant-ne una altra).
 • Aferrar el son (adormir-se bé).
 • Aferrar-se allà on un pot (procurar per a ell mateix amb els mitjans possibles, fins i tot perjudicant els altres).
 • Ser de bona fusta (ser de complexió sana i robusta).
 • Pesar com a ferro.
 • Fort com a ferro.
 • Fer i desfer (obrar amb llibertat completa).
 • Fet i fet (al cap i a la fi).
 • No fer-ne de bona.
 • Dit i fet (fet sense preparació).
 • Fet i pastat (molt semblant).
 • Enfilar-se com una carabassera (créixer molt i ràpidament; fer-se amunt molt de pressa; irritar-se fàcilment).
 • Fora de lloc (inoportú o indiscret).
 • Fora corda (molt excitat).
 • Fora temps (a temps que no és el normal).
 • No poder ficar-hi una agulla (estar molt ple de gent).
 • Ficar la banya (obstinar-se).
 • Ficar el nas (intervenir-hi).
 • No saber on ficar-se (estar molt regirat).
 • Fer la farina blana (baixar la veu, ablanir-se.)
 • Fer fosca.
 • Fosca negra (ben entrada la nit).
 • A les fosques (sense claror)
 • Fer una fosca que la poden tallar.
 • Tenc una fam que m’alça.
 • Ésser més viu que la fam.
 • Saber una cosa de bona font (saber-la per conducte fidedigne).
 • Beure a bones fonts (estudiar amb bons llibres o amb bones fonts).
 • Fugir de fam i de feina.
 • Ésser prim com un fideu.
 • Anar amb el front alt (anar amb cara alta, sense por, sense avergonyir-se).
 • Dur una cosa escrita en el front (demostrar-la amb el gest).
 • Més fred que la neu, el gel, el nas d’un ca…
 • Donar-ne una de freda i una de calenta.
 • Fa un fred que talla, que pela, que glaça el pensament.
 • Fresc com una rosa, com un espàrrec, com una cama-roja (molt ben conservat).
 • Dir-ne quatre de fresques a algú (dir-li les veritats, parlar-li en to d’acusació i de reny).
 • Aquesta sí que és fresca! (es diu referint-se a una cosa sorprenent, inesperada).

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos