La grafia (f)

Minúscula: és l’única lletra que sobresurt per dalt i per baix; comença com la ela, però baixa molt per avall, volta a l’esquerra i se’n va a donar la mà a la lletra següent.

És la lletra de grafia més completa, ja que va a dalt i a baix, amb una llaçada cap a la dreta i una cap a l’esquerra. Saber-la fer significa un gest de plaer motriu per a tots els infants.

Majúscula: fem primer el traç vertical de dalt a baix i aixecam el llapis per a tornar al punt inicial i fer els dos traços horitzontals.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos