Cançons (f)

Mirau allà dalt

Mirau allà dalt
en el sostre què hi ha:
és un gros animal
que amb bicicleta va.
És un elefant,
idò què vos pensau?
Té una coa per darrere
i una trompa per davant.

Cançó per a «mimar». Es canta una segona vegada deixant de dir i una trompa per davant, però es fa la gesticulació respectant el temps com si es cantàs. Així, cada vegada es va suprimint una frase del final, fins que no se sent res. Després es torna a cantar tota seguida i més ràpidament.

Mirau allà dalt
Autor: Cançó popular. Flauta dolça: Pere Cortès

 

Dins la fosca

Dins la fosca tot d’una
sobre el tronc d’un vell pi
s’enfilava la lluna
com el punt de la i.
Oi-la-rà, diria
Oi-la-rà, di-ó (bis)

Dins la fosca
Autor: Origen desconegut. Flauta dolça: Pere Cortès

 

Dins la fosca.Versió de l'aplicació interactiva
Autor: Origen desconegut. Veu: Pilar Noguera. Teclat: Kake Portas

Tenc una fam

Tenc una fam,
una set i una son
que si menjava,
bevia i dormia,
sa fam, sa set i sa son
me fugirien.

Tenc una fam
Autor: Cançó popular. Flauta dolça: Pere Cortès

 

Cançó de la flor romanial

Oh pastor, lo bon pastor,
tu em toques i no em fas mal;
m’enterraren dins l’arena
per la flor romanial.

Cançó de la flor romanial
Autor: Cançó popular dins «La flor romanial», Rondaies mallorquines, tom II. Flauta dolça: Pere Cortès

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos